زیباترین خواندنیهای روانشناسی ذهن،موفقیت،ثروت،روابط،جذابیت،هیپنوتیزم،حافظه،دانلود کتاب،سخنرانی و .
تنفس صحيح و فوايد آن
۸۹/۰۹/۲۰ ساعت | نوشته ‌شده به دست یه پسر 32 ساله | ( )

تنفس صحيح و فوايد انتنفس صحيح و فوايد آن

تنفس صحيح آن قدر در آرامش و تمركز مؤثراست كه ما خواستيم حتي فصلي مجزا و بسيار مفصل در تنفس داشته باشيم. اگر چه اين كار را به دليل آن كه تنفس صحيح يكي از مراحل يوگاست انجام نداديم و آن را در همين فصل يوگا بررسي مي كنيم، اما شما آن را به اندازه يك بخش مجزا و بسيار مهم جدي بگيريد. تمام تمرينات ارائه شده در اين فصل به يك طرف و تمرين تنفس صحيح هم به يك طرف.


شما ممكن نيست كتابي در زمينه تمركز حواس و آرامش ذهن پيدا كنيد كه در آن فصلي به تنفس صحيح اختصاص داده نشده باشد. در يوگا تنفس آن قدر مهم است كه خيلي ها تصور مي كنند يوگا به تمامي يعني تنفس!

در مقدمه گلستان سعدي، اولين نعمت خداوندي كه سپاس گفته شده، تنفس است: ". . . هر نفسي كه فرو مي رود مُمّدِ حيات است و چون بر مي آيد مفرح ذات." و اين خود نشانه اهميت تنفس است.

فوايد تنفس عميق – طول عمر و سلامتي
كساني كه تنفس عميق دارند از طول عمر بيشتري برخوردار مي شوند.
تنفس عميق باعث مي شود كه تعداد دم و بازدم در يك دقيقه كمتر شود. معمولاً افراد در يك دقيقه 16 بار نفس مي كشند و عمر متوسطي دارند. اما هرك س بيش از اين در دقيقه نفس بكشد، مسلماً تنفسهايي سطحي خواهد داشت كه دم و بازدم عميق را به همراه ندارد. طول عمر چنين افرادي از حد متوسط و معمول كمتر است. 
موضوعات
دیگر موارد